Psykoterapi

Psykoterapi er en behandlling, der består af samtaler hos en uddannet psykoterapeut gennem kortere eller længere tid.

Psykoterapi kan ses som en samarbejdsrelation mellem to parter, klienten og terapeuten. Begge deltager i arbejdet, men klienten er hovedpersonen, den person om hvis livssituation det terapeutiske arbejde drejer sig om.

Psykoterapi kan hjælpe til, at man bliver mere bevidst om sig selv og sine reaktionsmønstre og sine måder at være sammen med andre på.
Derved kan man komme til at handle mere hensigtsmæssigt i sit liv.

Jeg er åben over for alle problematikker du må komme med, men også med emner som fx:
  • Lavt selvværd
  • Medafhængighed/afhængighed
  • “mennesker der elsker for meget”
  • Barndom på svære betingelser
  • Psykisk sårbarhed
  • Sorg/tab
  • Kriser, traumer
  • Skilsmisse
  • Angst
“At turde er at miste fodfæste for en tid – ikke at turde er at miste sig selv!”Søren Kierkegaard